Este conxunto de barrios pechan a cidade polo norte. É unha zona de fortes contrastes, na que conviven barrios urbanos consolidades con casaríos que conservan a esencia dos rueiros semirrurais que desde sempre serviron como transición cara a Compostela. Na actualidade estes barrios contan con máis de 100 negocios, sen incluór o Polígono do Tambre.

Descubre a súa historia e os tesouros que agocha. Sabías que na Idade Moderna un oficio común entre os veciños de Vite era o de canteiro ou pedreiro? Ou que no sitio onde hoxe se ergue o parque e o polígono de vivendas de Vite estivo a fabrica de curtidos de Hardinguey?.
DescargasCompartir: