Convocatoria aberta

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio deo 30 de xuño de 2022, pola que se convoca a liña de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas.

Desenvolvemento de plans e proxectos dirixidos á introdución de melloras nas zonas comerciais turísticas, incluídas actuacións no marco deste investimento en novas tecnoloxías; a aplicación de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia enerxética; procesos eficientes desde o punto de vista ecolóxico e reciclado de residuos; a formación do persoal; unha firma dixital integrada adaptada aos visitantes estranxeiros; e a adaptación dos espazos públicos para mellorar a accesibilidade e a mobilidade.

Persoas beneficiarias

1. Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta convocatoria algunhas das entidades locais incluidas na convocatoria:

a) Os municipios que teñan unha poboación superior a 20.000 habitantes.

b) As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares cando o proxecto estea destinado a poboacións de entre 5.000 e 20.000 habitantes.

c) Exclusivamente naquelas Comunidades Autónomas uniprovinciales (e que carezan de deputación, Consellos e/o Cabidos), os concellos con poboacións de máis de 5.000 habitantes poderán presentar proxectos directamente.

d) Os municipios que aínda que contando cunha poboación inferior a 5.000 habitantes, superen dita cifra tendo en cuenta a súa poboación flotante.

2. As Entidades locais establecidas no apartado 1 deberán cumprir con, almenos, un dos seguintes criterios para ser considerados, para os efectos de esta convocatoria, como "zona comercial turística" e, por tanto, posibles beneficiarios:

a) Que teñan polo menos 25.000 pernoitas ao ano; ou

b) Que teñan máis dun 30% de vivendas de segunda residencia; ou

c) Que a porcentaxe de traballadores afiliados á Seguridade Socialpertenecientes ás CNAEs 45,46 e 47 sexa superior ao 7% de afiliados totais.

Para a obtención dos datos anteriores, teranse en conta unicamente losdatos oficiais publicados polo Instituto Nacional de Estatística e o censo deviviendas de segunda residencia do Ministerio de Transportes, Movilidad e Agenda Urbana. Devanditos datos deberán referirse á última serie completa anual publicadade 2019, salvo que a convocatoria prevexa o contrario.Prazo e lugar de presentación

As candidaturas poderán ser presentadas no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á data de publicación deste extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado»

A solicitude realizarase de maneira electrónica a través da sede electrónica do ministerio, a través do seguinte link:

https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronicoInformación é consultas:


Gobierno de España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

C/ Panamá, 1 - 28046 Madrid, España
Teléfono: +34 913 494 640

https://comercio.gob.es/es-es/SecretariaDeEstado/Paginas/escriba-secretaria-estado.aspx

HorarioDe lunes a viernes, de 9 a 17,30h

Horario entre el 16 de junio y el 15 de septiembre De lunes a viernes, de 8 a 15h
LigazónsCompartir: