Convocatoria aberta.  Entidade convocante: Xunta de Galicia

No DOG nº: 98 do Luns, 23 de maio de 2022 publícanse a Orde e o Extracto onde se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022. 

Persoas beneficiarias

1. Comerciantes retallistas que cumpran os requisitos publicados na convocatoria

2. Obradoiros artesáns:que cumpran os requisitos publicados na convocatoriaLugar e prazo de presentación

Lugar: As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da entidade convocante. Código de procedemento CO300C

Prazo Aberto: 24/05/2022 - 23/06/2022Información é consultas:

Xunta de Galicia
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación
Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Subdirección Xeral de ComercioServizo de Ordenación
Edificio Administrativo San Caetano, s/n. Edificio nº 5 - 3º andar
15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)
Teléfono: 981545525/ 981545548/ 981545419
Fax: 981545541
Email: cei.dxc.axudas@xunta.gal
http://ceei.xunta.gal/portada
Dende o resto do Estado: 902 12 00 12
LigazónsCompartir: