Em Rede

Nace no ano 2007. É unha asociación de carácter multisectorial composta por PEMEs, comercios e autónomos. Persegue, como obxectivos fundamentais a dinamización do comercio e a creación de posibilidades de negocio a través de actividades, convenios entre institucións e socios, encontros de networking, publicidade, formación, e asesoramento xurídico.  


info@proxectoemrede.com
www.proxectoemrede.com


Compartir: