En prazo

Persoas beneficiarias

Empresas galegas que, atopándose en situación de dificultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos ou con fondos obtidos dos seus accionistas ou acredores, pretendan acometer un plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura.Prazos

Estas bases entrarán en vigor o día seguinte da súa publicación no DOG e terán vixencia indefinida ata que non se publique a súa derrogación expresa.
LigazónsCompartir: