Atopa toda a información sobre axudas e subvencións vixentes para o desenvolvemento, mantemento e consolidación do teu negocio, tanto municipais como doutras entidades ou organismos.

AXUDAS PARA A REFORMA DE LOCAIS DE NEGOCIO, IMPLANTACIÓN DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN (TICs) E INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓNS NO SECTOR COMERCIAL. 2017

A presente liña de axudas, cunha dotación de 25.000 euros, trata de fomentar a cultura da innovación no pequeno comercio, como ferramenta fundamental para incrementar a súa competitividade empresarial, subvencionando aqueles investimentos relacionados coa incorporación de novos productos, procesos, métodos de comercialización ou de organización empresariais.

O prazo de presentación remata o próximo 6 de outubro de 2017.

CONCELLARÍA DE COMERCIO DO CONCELLO DE SANTIAGO. EN PRAZO